top of page

GDPR

Den nya dataskyddsförordningen GDPR börjar gälla 25 maj 2018 och reglerar hur alla företag, organisationer och branscher sparar eller på något sätt hanterar personuppgifter om EU-medborgare. För vår del rör det till exempel uppgifter om våra kunder och anställda. 

Så här förstärks lagstiftningen genom GDPR – en sammanfattning

Din rätt till skydd av personuppgifter stärks

Syftet med GDPR är att stärka din rätt till personlig integritet och särskilt din rätt till skydd av dina personuppgifter. Det innebär att vi får tydliga regler för hur vi samlar in data- och personuppgifter samt hur länge vi lagrar och sparar dessa uppgifter. Dataskyddsförordningen berör alla organisationer som behandlar eller lagrar personuppgifter i sin verksamhet. Syftet är också att modernisera befintligt dataskyddsregelverk och att anpassa det till det nya digitala samhället.

Vi har dock alltid behandlat personlig information ansvarsfullt och med hänsyn till din integritet och kommer alltid att göra så.

Nya möjligheter att få information om dina personuppgifter

Det ska bli enkelt för dig som kund att få information om vilka personuppgifter vi har och du har också vissa möjligheter att begära till exempel rättelse eller radering av dina personuppgifter. 


Vi ska på ett tydligare sätt än tidigare informera dig om vilka personuppgifter vi behandlar och varför. Du ska också veta om vi lämnar ut personuppgifter till någon annan och varför, till exempel om en underentreprenör behandlar vissa uppgifter för vår räkning. 


Det är viktigt för oss att du kan få reda på vilken information vi har om dig och hur vi hanterar den.

Exempel på personuppgifter

En personuppgift är all data som kan länkas till en person som är i livet. För oss kan det vara aktuellt att lagra uppgifter som exempelvis personnummer, postadresser, mejladresser, telefonnummer, IP nummer, cookies, försäkringsnummer och kontokortsnummer.

För mer omfattande information besök gärna datainspektionens hemsida.

Allmänna villkor vid redovisning och rådgivningstjänster

Det arbete som vi utför för våra kunder regleras genom uppdragsbrev med tillhörande allmänna villkor som utges av vår branschorganisation FAR. Villkoren innehåller uppgifter om hur personuppgifter ska behandlas.

Allmänna villkor för redovisning och rådgivning

Har du några frågor eller vill bara få mer information? Kontakta oss!

Vi finns här för att hjälpa dig

bottom of page