top of page

BOKSLUT

Alla aktiebolag måste varje år upprätta en årsredovisning och sedan skicka in denna till Bolagsverket. Årsredovisningen ger en sammanfattande rapport över räkenskapsåret som gått. Som grund för att kunna upprätta en rättvisande årsredovisning ligger ett väl utfört bokslut.

 

Verksamhetens årliga resultat kan såklart påverkas på många sätt men som regel kan man säga att resultatet sätts dels utifrån verksamhetens behov men även dels på grund av en ägares egna preferenser. Tack vare bokslutsarbetet fastslås ett beslutsunderlag som hjälper företagsledning och ägare att utveckla verksamheten i den riktning de vill. När allt arbete med årsbokslutet är avklarat och årsredovisningen är påskriven, sköter vi avslutningsvis all rapportering till Bolagsverket.

 

Numera finns det möjlighet för bolag att inte låta årsredovisningen genomgå revision. Är bolaget tillräckligt litet råder det sedan ett par år inte längre ett krav på att revision ska göras. Självklart hjälper vi även till med detta om det är aktuellt för ditt företag.

 

Har du några frågor eller vill bara få mer information? Kontakta oss!

Vi finns här för att hjälpa dig

bottom of page