Med anledning av det rådande läget med utbrottet av Corona/Covid-19 vill vi påminna om de åtgärder som Regeringen beslutat och föreslagit för att underlätta för företagare. Vi bistår naturligtvis i möjligaste mån med våra tjänster för att ge er råd om vilka möjligheter ni har att ta del av dessa och andra åtgärder som kan underlätta er verksamhet den närmsta tiden.

Åtgärder som tillfälligt kan underlätta driften av er verksamhet kan vara:

 

Egna åtgärder i verksamheten

  • Gör en plan för för den närmsta framtiden. Hur påverkar Coronaviruset ditt företag? Vad kan göras för att öka intäkterna och minska kostnaderna? Vilka ekonomiska effekter får viruset på kort respektive lång sikt?

  • Se över företagets likviditet. Kan jag påverka amorteringar? Se över inbetalningen av preliminär skatt? Gör en översyn avseende er kontrakt m.m.

Ta del av regeringens åtgärdspaket

Eftersom det ständigt kommer nya stödpaket och ibland även justeringar i tidigare hänvisar vi till Regeringens samlingssida avseende stöd ​för företagare med anledning av Coronaviruset. Dessa hittar ni genom att klicka här.​

 

Då stöden är många och mer eller mindre komplicerade att sätta sig in i, vill vi nämna att du som befintlig eller ny kund självklart är välkommen till oss för en individuell genomgång över hur befintliga stödpaket passar i just din verksamhet.