• Magnus

Utdelning eller lön - optimera ditt uttag enligt 3:12-reglerna

Det är 3:12-reglerna som bestämmer hur mycket du kan ta i lågbeskattad utdelning från ditt egna aktiebolag. Men innan man tar utdelning är det viktigt att ha tagit ut rätt lön under året. Inom det så kallade gränsbeloppet är beskattningen 20% – jämfört med tjänstebeskattningen på ca 32–57% (beroende på inkomstnivå).

Utdelning eller lön?

3:12-reglerna bestämmer alltså hur stor utdelning du kan ta ut till låg beskattning, 20% i inkomstslaget kapital. Beräkningen görs antigen enligt förenklings- eller huvudregeln (reglerna om lönebaserad utdelning). Reglerna om lönebaserad utdelning kan ge dig stora utdelningsutrymmen, men kräver också att du tagit ut rätt lön under året.

Vi får ofta just frågan om hur mycket man ska ta ut i lön under året och det som många inte tänker på är att det finns betydande fördelar med att ta ut ersättning från bolaget i form av lön i första hand. Även om många säkert vill skatta så lite som möjligt finns det en hel del förmåner kopplade till kontanta löneuttag, som du går miste om ifall du hellre satsar på lågbeskattad utdelning.

Förmånerna som man bör ta i beaktande för inkomster under 2019 är:

  • Pensionsgrundande inkomst (PGI) 519 708 kr

  • Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) 372 000 kr

  • Föräldrapenning (baseras på SGI) 465 000 kr

Om du tar ut lön upp till ca 520 000 kr får du alltså maximal PGI, SGI och föräldrapenning, vilket innebär att du har maximal avsättning till pension tack vare att du tar ut kontant lön upp till aktuell nivå. Men även att du i fall av sjukdom eller om du ska vara föräldraledig har rätt till ersättning från Försäkringskassan på maximal nivå.

Utdelning 2020?

Du kan i princip alltid ta utdelning enligt förenklingsregeln. Det finns inga krav kopplade till löneuttag med den regeln, vilket exempelvis innebär att du kan ta utdelning i ditt vilande bolag. För dig som äger andelarna vid ingången av år 2020 innebär det att du kan ta lågbeskattad utdelning upp till 177 100 kr. Observera att om du äger kvalificerade andelar i flera bolag får du bara använda den här regeln i ett av dem.

Om du vill har mer i utdelning (till låg beskattning) krävs att du uppnår en viss lönenivå under 2019, det är här du kan behöva justera dina val under året fram till årsskiftet. Självklart krävs det ju också att bolaget har utrymme att lämna utdelning under 2020 och att du räknar på det så att du inte "tar ut lön i onödan".

Lönebaserad utdelning

Du som är ensam anställd i ditt bolag måste ta ut en lön på minst 406 737 kr under 2019 för att få del av lönebaserad utdelning under 2020. Utdelningsutrymmet blir då halva lönesumman, dvs 203 368 kr. Viss uppräkning av gränsbeloppet får dock ske så det ger aningens större utdelningsutrymme. Du måste också äga minst 4% av andelarna i företaget för att få använda dig av reglerna om lönebaserad utdelning.

Öka lönebaserat utdelning

För att öka din kontanta lön kan du t ex byta bilförmån mot en höjd kontant lön och göra nettolöneavdrag. Sådan så kallad omvänd löneväxling som görs i syfte att öka löneunderlaget kan göras för alla skattepliktiga förmåner.Du kan såklart alltid välja att inte ta utdelning, i sådana fall sparas ditt utdelningsutrymme till kommande år.

Bilda aktiebolag före årsskiftet

Ett grundläggande krav för att kunna utnyttja 3:12-reglerna krävs är att du vid ingången av året äger ett bolag som omfattas av detta regelverk och aktierna anses vara kvalificerade, medan detta går förlorat om du äger aktierna först efter årsskiftet. Det kan därmed ur skattehänseende vara fördelaktigt att bilda bolaget innan årsskiftet.

Eftersom det krävs att bolaget har tillräckligt med fastställt eget kapital som kan delas ut kan du inte ta utdelning under 2019. Det krävs ju att du ska fakturera en hel del och att bolaget har ett fastställt bokslut där det framgår att bolaget har tillräckligt med eget kapital för att kunna delas ut. Men även om du inte gör en utdelning under 2019 får du beräkna gränsbeloppet och detta får du sedan spara till kommande år och det ökar därför dina möjligheter till stora lågbeskattade utdelningar i framtiden.

Så även om du inte räknar med att kunna ta utdelning under nästa år, finns det alltså en vits med att bilda aktiebolaget redan under 2019.

Har du några frågor eller vill ha hjälp med att gå igenom ditt löneuttag så kontakta bara oss så hjälper vi dig.

103 visningar

Senaste inlägg

Visa alla
  • logo-far-vit-stor_edited
  • Fortnox
  • finago-logo
  • WK