• Magnus

Inget företrädaransvar för tillfälliga anstånd enligt Skatteverket

Skatteverket meddelar att man inte kommer att använda sig av sin möjlighet att ansöka om företrädaransvar för obetalda skatter och avgifter när anstånd har medgivits enligt den särskilda lagen om tillfälliga anstånd. Synsättet gäller även anståndsavgiften.

Anstånd och företrädaransvaret

Reglerna om företrädaransvar innebär att om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat skatter och avgifter är företrädaren tillsammans med den juridiska personen skyldig att betala skatt och avgifter.

Utgångspunkten är att om anstånd medges för en skatt eller avgift före eller senast på den ursprungliga förfallodagen kan Skatteverket inte ansöka om företrädaransvar under anståndstiden. Den juridiska personen har i det här fallet inte underlåtit att betala någon skatt eller avgift. Den relevanta ansvarstidpunkten för ett företrädaransvar är därmed förfallodagen vid anståndstidens utgång.

Det är enbart om någon uppenbarligen utnyttjat möjligheterna till att medges tillfälligt anstånd helt i strid med syftet med anståndsbestämmelserna som Skatteverket anser att det kan bli aktuellt att ansöka om företrädaransvar.

0 visningar

Senaste inlägg

Visa alla
  • logo-far-vit-stor_edited
  • Fortnox
  • finago-logo
  • WK